Musiikkiterapia TMT

Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä TMT on Lasse Hjelmin kehittämä menetelmä, jonka hän kehitti vuosina 1975 - 89 Uppsalassa.

TMT menetelmä on kuntoutusmuoto, jonka tavoitteena on kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen sekä kehollisten toimintaedellytysten kohottaminen.

Toiminnallisessa musiikkiterapiamenetelmässä (TMT) lähdetään aina liikkeelle asiakkaan kehityksellisestä tasosta. TMT menetelmä antaa asiakkaalle mahdollisuuden ympäristön monipuoliseen havainnointiin niin auditiiviseen, visuaaliseen kuin kokonaishavainnointiin. Tämän jälkeen asiakas voi loogisen päättelyn tuloksena tehdä valinnan tarkoituksenmukaisesta toiminnasta soittotilanteessa. Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä kuntoutusmuotona lisää kehotietoisuutta, vahvistaa ja kehittää motorisia toimintoja, kohottaa itsetuntoa, lisää energiaa ja motivaatiota, lisää tarkkaavaisuutta, parantaa muistitoimintoja ja kehittää sosiaalisia vuorovaikutustaitoja.

TMT:ssä keskeistä on musiikin avulla kuntoutujan

     • oma reagointi
     • oma toiminta
     • oma ajattelu
     • oman toiminnan ennakointi ja suunnittelu

Lisätietoja musiikkiterapiasta: Suomen Musiikkiterapiayhdistys