Aktiivinen musiikkiterapiaAktiivista musiikkiterapiamenetelmää on mahdollista käyttää myös vaikeasti vammaisen tai pitkäsaikaissairaan asiakkaan terapiana. Se ei edellytä musiikillista lahjakkuutta tai osaamista.

Aktiivinen musiikkiterapiamenetelmä kehitettiin erityisesti aivoverenkiertohäiriöistä toipuvan potilaan kuntoutukseen sekä traumaattisen aivovamman saaneiden potilaiden kuntoutukseen.

Aktiivisessa musiikkiterapiassa käytetään hyväksi musiikin sanattomuutta ja musiikin fysiologisia vaikutuksia kehoon. Terapiatuokio jaetaan kolmeen osaan. Ensimmäisessa vaiheessa soittimena voi olla esimerkiksi Djembe-rummut. Toisena osana sovelletaan toiminnallista musiikkiterapimenetelmää (TMT) ja terapiatuokion lopussa voidaan soittaa kuvionuoteista.

Musiikin avulla luodaan kontakti asiakkaaseen, mikä mahdollistaa syvemmän musiikillisen vuorovaikutuksen asiakkaan ja terapeutin välillä. Soittamisen myötä asiakkaan tietoisuus omasta fyysisestä ja psyykkisestä tilasta lisääntyy ja luo edellytykset myös muulle terapialle tai kuntoutukselle.